http://www.TestconsultancyVelp.nl

                                         MailenEtienne Jansen

 

Wat is Testen:

Volgens de definitie van TMAP Next geeft Testen inzicht in het verschil tussen de actuele en de vereiste status van een object. Kort gezegd levert testen informatie op over de kwaliteit van een informatiesysteem en geeft inzicht in- en adviseert over de kwaliteit en de daaraan gerelateerde risico's.

TMAP Next, http://www.tmap.net van Sogeti

Wat levert testen op:

Volgens TMAP Next:

  • Het voorkomt (hoge) herstelkosten en gevolgschade in de productiesituatie, doordat fouten tijdens het testen worden gevonden en binnen het systeemontwikkelingsproces worden opgelost.
  • Inzicht in de risico's bij in productiename.
  • Vertrouwen in het product hebben/krijgen.
  • Het maakt een goede projectbeheersing mogelijk door het leveren van (voortgangs- en kwaliteits) informatie.

Zie boek: TMAP Next voor resultaatgericht testen (ISBN: 90-72194-79-4)